jozefkerk.jpg

Evenementen

Twitter

Login Form

Welkom

Van harte welkom op de site van de Raad van Kerken Wassenaar. De Raad van Kerken in Wassenaar is een lokaal samenwerkingsverband en overlegorgaan tussen alle Christelijke kerken. In Wassenaar zijn 4 geloofsgemeenschappen met totaal 8 kerken.

Niets geschiedt zonder de zegen van de Heer:

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gez 416: 1,2


Raad van Kerken Wassenaar

Avondgebed 4 mei 2018

Avondgebed 4 mei van 18.45 -19.20 in de Goede Herderkerk (Stoeplaan 2). Deze herdenking is dit jaar bijzonder, omdat het Ensemble Archipel onder leiding van Anneke Huitink liederen ten gehore zal brengen van Purcell. Uitgevoerd wordt de "Music for the Funeral of Queen Mary" (Z860).. Op indrukwekkende wijze wordt de hulpeloosheid van de mens tegenover de eeuwige dood bezongen. De herdenking begint met een dodenmars die ten tijde van de dood van Queen Mary (1694) toeschouwers waarschuwde dat er een begrafenisstoet in aantocht was. Het bepaalt ons nu bij de herdenking van de talloze slachtoffers van oorlogen en het verzet tegen kwaad en onderdrukking. Het thema "Verzet tegen kwaad en onderdrukking" zal worden belicht in schriftlezing, overdenking en voorbeden door pastoor Michel Hagen en Ds. Jilles de Klerk.

De toegang is vrij.