willibrordus kerk 001.jpg

Evenementen

Twitter

Login Form

Welkom

Van harte welkom op de site van de Raad van Kerken Wassenaar. De Raad van Kerken in Wassenaar is een lokaal samenwerkingsverband en overlegorgaan tussen alle Christelijke kerken. In Wassenaar zijn 4 geloofsgemeenschappen met totaal 8 kerken.

Niets geschiedt zonder de zegen van de Heer:

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gez 416: 1,2


Raad van Kerken Wassenaar

Eerste week 40 dagentijd

Eerste week van de lijdenstijd


Een familie belde. Vader was overleden, 86 jaar. Ik wist: hij wordt zwakker de laatste tijd. Pas op de dag van zijn overlijden vertelde hij zijn twee dochters iets: hij had ongeneselijke kanker. Al twee jaar. Zijn dochters waren verbijsterd. Waarom had vader hen dit nooit verteld? Ze hadden graag meegeleefd, getroost, gezorgd, verbonden met elkaar. Ze begrepen best dat vader sterk had willen zijn voor hen, niemand tot last. Maar de jongste zei: “Maar het voelt afstandelijk.” “Alsof we er niet toe deden, toen zijn leven lijden werd”, vulde de oudste aan.  

In de kerken begint op 6 maart de lijdenstijd. Deze duurt tot Pasen, 21 april. Veertig dagen van aandacht voor het lijden van Jezus Christus. Want het Christendom is raar: een God die mens werd, die mishandeld en vermoord wordt en die dan na drie dagen levend en wel aan honderden mensen verschijnt!? Juist wie leeft met dat rare verhaal verdiept zijn of haar leven. Je ontdekt daarin het goddelijk principe dat je geliefd bent, juist als je gewond bent, niet perfect durft te zijn, of zelfs lijdt.  

Lijdenstijd is daarom actueel. Juist nu zijn veel mensen gewiekst in het verbergen van wonden, imperfectie, of lijden. Plaatjes op Instagram en filmpjes op Snapchat zien er altijd mega-gelikt uit. Dat schept afstand. Het maakt anderen onzeker. Troost wordt de dooddoener: “If it doesn’t kill you, it makes you stronger”. Was het maar waar.

Lijdenstijd is de tijd van de waarheid. De waarheid, dat leven nooit perfect is. Dat juist wie dat erkent, liefde ontvangt. Liefde van God. Liefde van en aan je medemens. Op die liefde kunt u de kerken aanspreken. Altijd. Ook als het niet zo goed gaat.

Pieter van Winden

Interimpredikant, Protestantse Gemeente te Wassenaar