jozefkerk.jpg

Evenementen

Twitter

Login Form

Welkom

Van harte welkom op de site van de Raad van Kerken Wassenaar. De Raad van Kerken in Wassenaar is een lokaal samenwerkingsverband en overlegorgaan tussen alle Christelijke kerken. In Wassenaar zijn 4 geloofsgemeenschappen met totaal 8 kerken.

Niets geschiedt zonder de zegen van de Heer:

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gez 416: 1,2


Raad van Kerken Wassenaar

Pastoor Hagen

Tweede week van de lijdenstijd

 Verleidingen, verborgen fantasieën, hartstochten en ondeugden? In de Veertigdagentijd mogen we ze extra onder de loep nemen om ze aan te pakken

Jezus bleef Zelf veertig dagen in de woestijn en werd door de duivel op de proef gesteld. Het Evangelie noemt drie beproevingen. Jezus krijgt honger. De diabolos houdt Hem voor om zijn kracht en zijn macht voor zichzelf te gebruiken. Wanneer je zo talentvol bent als Jezus, hoef je toch geen honger te lijden!?

Waar leven wij van? Wat is ons echte voedsel en wie geeft ons dat? De wereld? Brood van de warme bakker, luxe, lekker eten en drinken? Het antwoord van Jezusis: “De mens leeft niet van brood alleen”. De wil van de Vader doen, dat is zijn spijs.

De tweede beproeving is macht, de macht van de keizer, media of economie. Is het niet verstandig om je aan te passen en zelf macht te krijgen? Het antwoord van Jezus is: “De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”.

Een derde beproeving is vermetel vertrouwen. Alsof je bij een rivier gaat wonen en vervolgens je kinderen niet leert zwemmen, want “God zal ervoor zorgen”. Alsof je van een rots kunt springen en doodvallen en dan zeggen het is Gods wil. Jezus zegt: “Gij zult de Heer, uw God, niet op de proef stellen”.

Hoe worden wij beproefd? We krijgen veertig dagen de tijd om dat helder te krijgen en uit kracht van de heilige Geest te overwinnen.

Pastoor Michel Hagen