Messiaskerk.jpg

Evenementen

Twitter

Login Form

Welkom

Van harte welkom op de site van de Raad van Kerken Wassenaar. De Raad van Kerken in Wassenaar is een lokaal samenwerkingsverband en overlegorgaan tussen alle Christelijke kerken. In Wassenaar zijn 4 geloofsgemeenschappen met totaal 8 kerken.

Niets geschiedt zonder de zegen van de Heer:

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gez 416: 1,2


Raad van Kerken Wassenaar

Derde week van de lijdenstijd

Derde week van de lijdenstijd

Verkiezingsprogramma voor de Veertigdagentijd

 De afgelopen tijd zagen we veel verkiezingsprogramma’s. In de Veertigdagentijd kiezen we als Christenen opnieuw bewust voor Jezus Christus; Hij wil ons vertegenwoordigen bij de Vader in de Hemel. Net als de politici met hun programma’s over thema’s als geld, klimaat, vluchtelingen etc., heeft ook Jezus voor zijn kiezers (leerlingen) een programma opgesteld: Aalmoezen geven, bidden en vasten.

Door het geven van aalmoezen investeert u, u belegt uw rijkdom. U zet uw zichtbare aardse rijkdom om in hemelse Rijkdom. U maakt het mogelijk dat uw hart en dat van een ander, verrijkt wordt met de duurzame hemelse Rijkdom van vreugde, vrede en liefde. Geef wel zo, dat uw linkerhand dan niet weet wat uw rechter doet opdat uw aalmoes in het verborgene blijve. (vgl. Mattheus. hoofdstuk 6 vers 3). 

Ook klimaat is heel belangrijk, voor nu en voor de toekomst. Daarom staat ‘bidden’ in het programma van Jezus. Zonder gebed hebben we geen goed klimaat voor ons leven in relatie tot onze naaste en tot God. Begin nu te bidden, en u zult veranderingen zien, voor nu en in de toekomst.

Tot slot met betrekking tot vluchtelingen: Durf ik deze Veertigdagentijd te vasten in het veroordelen en oordelen van deze mensen? Ja, vasten vraagt het brengen van een offer, opdat het mij en de ander mag vormen. Moge we in deze tijd meer en meer gelijkvormig worden aan Jezus, opdat onze naaste Hem leert kennen en straks Pasen mag vieren.

Kapelaan Boris Plavčić