willibrordus kerk 001.jpg

Evenementen

Twitter

Login Form

Welkom

Van harte welkom op de site van de Raad van Kerken Wassenaar. De Raad van Kerken in Wassenaar is een lokaal samenwerkingsverband en overlegorgaan tussen alle Christelijke kerken. In Wassenaar zijn 4 geloofsgemeenschappen met totaal 8 kerken.

Niets geschiedt zonder de zegen van de Heer:

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gez 416: 1,2


Raad van Kerken Wassenaar

40 dagen tijd

Lijdenstijd

De lijdenstijd, 40 dagen voor Pasen, staat weer voor de deur. De Raad van Kerken vraagt elk jaar aan enkele mensen een kort artikel te schrijven dat wordt gepubliceerd in de Wassenaarse krant.

Op de pagina hier onder kunt u de gepubliceerde artikelen lezen nadat ze gepubliceerd zijn.

Het eerste artikel verscheen op maandag 11 maart