willibrordus kerk 001.jpg

Evenementen

Twitter

Login Form

Welkom

Van harte welkom op de site van de Raad van Kerken Wassenaar. De Raad van Kerken in Wassenaar is een lokaal samenwerkingsverband en overlegorgaan tussen alle Christelijke kerken. In Wassenaar zijn 4 geloofsgemeenschappen met totaal 8 kerken.

Niets geschiedt zonder de zegen van de Heer:

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gez 416: 1,2


Raad van Kerken Wassenaar

Op weg naar pasen

Op weg naar Pasen 2019

De veertig-dagentijd, op dit moment zitten wij er middenin en zijn wij op weg naar Pasen. Over ongeveer drie weken gedenken wij de laatste periode in het leven van Jezus; een periode, die na het laatste avondmaal en het verraad van Judas uitmondde in Jezus’ gevangenneming, de ondervraging door Pilatus, de geseling en zijn kruisiging en dood.

Tijdens het paasfeest zelf gedenken wij zijn opstanding, die ons het vermoeden kan geven dat de dood het leven niet kan overwinnen en dat het licht de duisternis altijd zal verdrijven. In die zin is Pasen misschien nog wel meer dan Kerstmis het feest van de komst van het licht, dat in sommige kerken dan ook gevierd wordt in een paasnachtdienst.

De tijd waarin wij leven is verre van geruststellend en laat ons zien dat lijden van alle tijden is. De media brengen dat lijden heel dicht bij ons eigen bed en wij kunnen onze ogen daarvoor niet sluiten. Overal op de wereld kan het mensen treffen. Lijden onder de gevolgen van natuurgeweld, dat toe lijkt te nemen onder invloed van de klimaatverandering. Lijden onder voedselschaarste, onder armoede en ziekten, onder dictatuur. Onder oorlog en vaak zinloos geweld. Lijden dus onder angst, omdat mensen andere mensen naar het leven staan en wellicht soms ook lijden onder schaamte, omdat een mens ook verkeerde keuzes kan maken en een overtuiging barsten kan gaan vertonen.


Het zelfstandig naamwoord van lijden is leed en het zien van leed roept bij ons als het goed is iets op. Het raakt ons en daardoor leven wij mee met degenen die lijden en willen wij hen helpen hun lijden lichter te maken, te verlichten. Het feest van Pasen, de verwelkoming van het Licht, kan ons helpen ons te richten op juist dat verlangen naar verlichting en op de hoop dat wij dat zullen kunnen bereiken.

Ons om elkaar bekommeren en ons met elkaar inzetten in het vertrouwen dat wij die verlichting zullen bereiken, dat is voor mij de ware invulling van Pasen.

Karin Vogelaar,
voorzitter Vrijzinnigen NPB Wassenaar