goedeherder.jpg

Evenementen

Twitter

Login Form

Welkom

Van harte welkom op de site van de Raad van Kerken Wassenaar. De Raad van Kerken in Wassenaar is een lokaal samenwerkingsverband en overlegorgaan tussen alle Christelijke kerken. In Wassenaar zijn 4 geloofsgemeenschappen met totaal 8 kerken.

Niets geschiedt zonder de zegen van de Heer:

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gez 416: 1,2


Raad van Kerken Wassenaar

Pasen

Golgotha, een kleine heuvel bij Jeruzalem

De lijdensweken zijn weer aangebroken als inleiding op Goede Vrijdag, het lijden en sterven van Jezus Christus op Golgotha. De naam Golgotha moet afgeleid zijn van een Aramees woord dat schedel betekent.

Volgens Origines heette het naar de schedel van Adam, die daar begraven zou zijn. Het is echter waarschijnlijker dat de naam te maken heeft met de kale rots welving, die de vorm van een schedel had.

Drie kruisen staan daar opgericht en Jezus hangt in het midden. The right man on the right place. Hangende tussen hemel en aarde. Wat een afschuwelijke symboliek. De wereld wil Hem niet, de aarde werpt hem uit en de hemel kan hem niet ontvangen. Hierin zien we een man zonder onderdak, zonder vaderland.

Jezus Christus verraden door Judas; Jezus Christus verloochend door Petrus; Jezus Christus veroordeeld door Pilatus; Jezus Christus verlaten door God. Verlaten van God en mensen en dat op de weg van volmaakte gehoorzaamheid Wat gebeurde er op de kruisheuvel veel.

Hij stierf, zodat wij konden leven. Hij doorstond afwijzing, zodat wij Gods’ acceptatie konden ontvangen. De poort van het paradijs, die gesloten was, werd weer geopend: Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wij kunnen nu dankbaar onze schijnwerpers richten op Golgotha, die kleine heuvel buiten Jeruzalem.

Ds. A.H. Agtereek Evangelie Gemeente Wassenaar