Evenementen

WOENSDAG 19 DECEMBER

VRIJZINNIGEN NPB WASSENAAR

 

ADVENT

 

Wanneer het eenmaal komt,

dat Koninkrijk met grote Ka,

dan gaan wij het beleven!

Het feest verschijnt als lichte toets

in onze barre wereld.

Stoelen en banken komen tot bezetenheid

en iedereen vindt eindelijk zijn plaats in vrede

 

Synco Meyburg

 


 

ADVENT

 

Wanneer het eenmaal komt,

dat Koninkrijk met grote Ka,

dan gaan wij het beleven!

Het feest verschijnt als lichte toets

in onze barre wereld.

Stoelen en banken komen tot bezetenheid

en iedereen vindt eindelijk zijn plaats in vrede

 

Synco Meyburg

Dinsdag 4 December

EVANGELIE GEMEENTE WASSENAAR

‘ Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je’.

‘Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren,

en je moet hem Jezus noemen.

Hij zal een groot man worden en Zoon van de

Allerhoogste worden genoemd… ‘

 

(Afbeelding: E. Soeharno)

Maria zei:

’laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’

(Lucas 1: 30 – 32, 38 NBV)

 


 

ZONDAG 2 DECEMBER

1e ADVENT VAN GELIEGEMEENTE WASSENAAR

‘Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond’ (Jesaja 53:2 NBV). Dorre grond is eigenlijk te hard en te onvruchtbaar voor
de meeste planten om in te ontkiemen en te groeien. Het biedt weinig hoop op overleving. Toch profeteerde Jesaja dat de komst van Jezus is als het opschieten van een plantje in uitgedroogde grond. Gods kracht is sterk genoeg om door dorre en onvruchtbare grond heen te breken. Zo mogen we ook nu de komst van Jezus verwachten - en daarmee Zijn kracht om door alle omstandigheden heen nieuw leven voort te brengen.

(Vera Soeharno)