Evenementen

ZONDAG 2 DECEMBER

1e ADVENT VAN GELIEGEMEENTE WASSENAAR

‘Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond’ (Jesaja 53:2 NBV). Dorre grond is eigenlijk te hard en te onvruchtbaar voor
de meeste planten om in te ontkiemen en te groeien. Het biedt weinig hoop op overleving. Toch profeteerde Jesaja dat de komst van Jezus is als het opschieten van een plantje in uitgedroogde grond. Gods kracht is sterk genoeg om door dorre en onvruchtbare grond heen te breken. Zo mogen we ook nu de komst van Jezus verwachten - en daarmee Zijn kracht om door alle omstandigheden heen nieuw leven voort te brengen.

(Vera Soeharno)