Evenementen

Dinsdag 4 December

EVANGELIE GEMEENTE WASSENAAR

‘ Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je’.

‘Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren,

en je moet hem Jezus noemen.

Hij zal een groot man worden en Zoon van de

Allerhoogste worden genoemd… ‘

 

(Afbeelding: E. Soeharno)

Maria zei:

’laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’

(Lucas 1: 30 – 32, 38 NBV)