Evenementen

Artikelen

Preek van de Leek door oud-burgemeester Jan Hoekema

De viering van “de week van gebed voor de eenheid van de christenen” was dit jaar bijzonder met de preek van de scheidend burgemeester van Wassenaar Jan Hoekema. In de Dorpskerk bracht hij op 22 januari zijn boodschap aan de hand van een tekst uit het Bijbelboek Jesaja en zijn visie om passiviteit af te schudden en op te staan tegen onrecht, “want iedereen is van deze wereld en deze wereld is van iedereen”.  De muzikale bijdrage aan deze dienst werd verzorgd door organist Rijk Jansen en violiste Irina Simon-Renes. De liturgie werd verzorgd door de predikanten Van der Boon (PKN) en De Vries (NPB) en pastoor Hagen (RK).

Oecumenisch avondgebed Dodenherdenking 4 mei 2017

Voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument op de Schouwweg vond het avondgebed plaats in de Kievietskerk. Tijdens de viering werden de slachtoffers van oorlogen en conflicten herdacht en werd stilgestaan  bij de mensen die hun leven gaven voor vrede en veiligheid. Gebeden werd dat wij ons mogen blijven inzetten voor vrede en gerechtigheid.

Johannes Passion in de De Goede Herderkerk op palmzondag

Op zondag 9 april werd Bachs Johannes Passion uitgevoerd door het muziekensemble Archipel onder leiding van Anneke Huitink. In een volle De Goede Herderkerk werd het lijden van Jezus volgens het evangelie van Johannes op prachtige wijze vertolkt door koor, solisten en musici. Ds. Mos gaf sprankelend een toelichting bij dit concert. De toegang was gratis met na afloop een collecte ter bestrijding van de kosten. De immer gastvrije De Goede Herderparochie bood weer de gelegenheid om na afloop na te praten met een drankje.

Dit jaar het Gedachtenisconcert,

met het Requiem van Morales

Op 5 november organiseert de Raad van Kerken Wassenaar het jaarlijkse Gedachtenisconcert in de Dorpskerk. Wij bieden dan door middel van muziek en woord de gelegenheid stil te staan bij de dierbaren die ons ontvallen zijn.

Het Wassenaars Kamerkoor onder leiding van Geerten van de Wetering zal delen van het 5-stemmig Requiem van Morales ten gehore brengen. Verder zal een muzikaal kwartet van het Haags Conservatorium passende Renaissance muziek laten horen en zullen enkele Wassenaarse pastores een korte bijdrage leveren. Het totaal zal circa één uur duren.

Dankzij de bijdrage van de kerken en  de Wassenaarse uitvaartorganisaties is het concert gratis en voor iedereen toegankelijk. Wel is er een collecte om de verdere kosten te bestrijden. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.

U bent van harte welkom in de Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 te Wassenaar op zondag 5 november 2017 om 16.00 uur.

Raad van Kerken Wassenaar

4 mei 2016 Dodenherdenking De Gemeente Wassenaar geeft dit jaar bijzondere aandacht aan de invulling van de Nationale dodenherdenking op woensdag 4 mei.

Voorafgaande aan de gebruikelijke bijeenkomst bij het Herdenkingsmonument aan de Schouwweg zullen de  namen worden afgeroepen van de Wassenaarse slachtoffers van oorlogsgeweld. Om die reden zal de gebruikelijke herdenkingsdienst van de Raad van Kerken, beurtelings in de Goede Herderker of de Kievietkerk, dit jaar geen doorgang vinden.

In plaats daarvan wordt de Goede Herderkerk vanaf 18.45 uur opengesteld voor bezoekers. Ook in de goede Herderkerk zullen de 533 namen weerklinken en zal er voor ieder slachtoffer een kaars worden ontstoken.

Na afloop van de bijeenkomst bij het Herdenkingsmonument zal er achterin de Goede Herderkerk een kop koffie worden geserveerd.

Vredesvesper in de Messiaskerk

In de week van de vrede zal op vrijdag 22 september om 19.00 uur een vredesvesper worden georganiseerd in de Messiaskerk. Samen met de Amerikaanse School is de vredesvlam naar Wassenaar gehaald en brandt hij nu vanuit een mijnwerkerslamp in de school. Op de vesper zal hij in de Messiaskerk branden en het teken zijn van onze voortdurende aandacht en streven naar vrede in deze wereld.

U bent van harte welkom in de Messiaskerk, Zijllaan 57 te Wassenaar op vrijdag 22 september 2017 om 19.00 uur.

Voortschrijdende ontkerkelijking

Pastoor Hagen presenteert ons de PowerPoint presentatie God in Nederland van Kaski en Dr. T. Bernts.

We leven in post-Christelijke samenleving. De rol van de kerk neemt steeds verder af. De kerkgebouwen, de middelen en de gelovigen nemen in een hoog tempo af, er is een enorme terugloop in kerkgangers. We markeren het begin van de ontzuiling in 1966.

In de jaren 1960 tot 2000 ontstonden de randkerkelijken en ontstond de deelname aan kerkvervangende bewegingen.

Meer artikelen...

  1. Vronesteyn
  2. Oecumene is