Evenementen

Artikelen

Vronesteyn te Voorburg

De leden van de Raad van Kerken Wassenaar kwamen op vrijdag 8 april bijeen voor  een bezinningsbijeenkomst.

Ervaringen in de Schilderswijk

Wij werden toegesproken door Marie wij -Anne van Erp over haar ervaringen met het omgaan van de religieuze en culturele verscheidenheid in de Schilderswijk, meer in het bijzonder de gang van zake in het Multicultureel Ontmoetingscentrum  Heilig Hart.

 Oecumene is

"de beweging die de eenheid van (diverse groepen binnen) een religie nastreeft". Zo lezen we in het woordenboek. En dat is wat wij willen: niet zoeken naar de verschillen, maar zoeken naar wat ons als geloofsgemeenschappen verbindt.

De kerken die lid zijn van de "Raad van Kerken Wassenaar" dragen hun eigen verantwoordelijkheid, en behouden hun verscheidenheid, maar werken samen waar dat kan en waar dat nodig is.