Evenementen

Artikelen

Oecumene is

"de beweging die de eenheid van (diverse groepen binnen) een religie nastreeft". Zo lezen we in het woordenboek. En dat is wat wij willen: niet zoeken naar de verschillen, maar zoeken naar wat ons als geloofsgemeenschappen verbindt.

De kerken die lid zijn van de "Raad van Kerken Wassenaar" dragen hun eigen verantwoordelijkheid, en behouden hun verscheidenheid, maar werken samen waar dat kan en waar dat nodig is.

Eenheid en verbinding

We zoeken niet alleen naar de verbinding tussen de acht verschillende Wassenaarse geloofsgemeenschappen, we zoeken ook de verbinding met minder- en niet-kerkelijken gemeenschappen in Wassenaar.

Oecumenische tekst:

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.