Evenementen

Artikelen

Vronesteyn te Voorburg

De leden van de Raad van Kerken Wassenaar kwamen op vrijdag 8 april bijeen voor  een bezinningsbijeenkomst.

Ervaringen in de Schilderswijk

Wij werden toegesproken door Marie wij -Anne van Erp over haar ervaringen met het omgaan van de religieuze en culturele verscheidenheid in de Schilderswijk, meer in het bijzonder de gang van zake in het Multicultureel Ontmoetingscentrum  Heilig Hart.

De oorsprong ligt in het jaar 2007, vanuit de Heilig Hartkerk. Het Multicultureel Ontmoetingscentrum draait op circa 70 vrijwilligers uit 22 verschillende landen. Men zegt: veel gezichten, 1 hart. Een aantal vrijwilligers maakte voor het eerst kennis met het MOC in de rol van hulpvrager.

MOC H.Hart werkt met pijlers te weten, onderwijs; ontmoeting en ondersteuning.

Onder de pijler ondersteuning valt de voedselbank, met circa 160 gezinnen als klant.

Onder de pijler ontmoeting valt de Tenierstafel, een sociaal restaurant.

Aan deze lange tafels vindt ook het debat plaats, op deze manier geeft men stem aan hen die nergens gehoord worden/ De interreligieuze dialoog vindt een hoogtepunt in de viering van de Vredesweek.

Men zoekt naar de overeenkomsten i.p.v. naar de verschillen. Er is ruimte voor muziek en eten.

Focuspunten zijn:

 • interreligieus debat en politiek debat;
 • bewustwording bij de burgers die maatschappelijk beter af zijn;
 • milieubewust leven en werken;
 • burg slaan naar de gemeente;
 • gezonde levensstijl – diabetes en obesitas zijn grote problemen.

Er is een goede samenwerking met de GGD.

Middels kookklassen en kookcompetities bereikt men een hoger voedingsbewustzijn.

De pijler onderwijs betreft

 • de kookklassen
 • Nederlandse taal
 • alfabetisatie
 • computerlessen heel graag via de tablet
 • huiswerkbegeleiding

Taal is een blijvend probleem, maar men helpt elkaar.

Door het rond de voedselbank wat gezelliger te maken hoopt men dat de klanten blijven ‘hangen’ en zo heeft men een contactmoment en een taalmoment.

Er is een creatief café een het café ‘vrouwentongen’.

Er is achter het pand de moestuin Tenierstuin.

Het jaarlijkse Vredesfeest ( 25 sept), een voortzetting van het initiatief van de kerken uit Den Haag Zuid, is een verbindende bijeenkomst.

Evaluaties houden de vrijwilligers scherp; het gaat om competenties, maak de mensen niet hulpafhankelijk maar ontdek je talenten.

Weet wat je besteedt, cursusachtige benadering van mensen voorafgaande, in of na, de schuldhulpverlening.

De uitdagingen zijn:

 • het vinden van een stabiele en structurele managementlaag,
 • altijd weer geldzorgen,
 • eigen baas willen blijven,
 • kostenbeheersing en empowerment.

Er zijn zoveel culturen de groep van betrokkenen.